Technický vývoj

Zde uvádím data vynálezů audio a video techniky, které měly na rozvoj populární hudby vliv. Jedná se o data, která se vztahují pro celý svět, není-li uvedeno jinak. Samozřejmě mezi datem vynálezu, jeho patentováním a následným větším rozšířením bylo často mnoho let, než se staly běžně dostupnými a rozšířenými…

1857 fonoautograf (phonoautogram) – první přístroj pro záznam zvuku

1860 nejstarší dochovaná nahrávka s hlasem člověka (Scott)

Thomas A. Edison (1878)
Thomas A. Edison

1878 vynález fonografu na foliový pás (Edison)
první fonograf na fólii (Edison)

1887 vynález fonografu na voskový váleček a baterie

fonograf na váleček (Edison)

1887 vynález gramofonu (Berliner)

první gramofon (Berliner)

1888 první nahrávka vážné hudby

1890 první gramodesky s délkou 1 minuty záznamu

1891 první vokální nahrávky na deskách

1891 první katalog gramodesek

1891 první fonograf u nás (užaslému publiku představen a Jubilejní zemské výstavě)

1891 první české nahrávky (fonoválce)

1895 vynález kinematografu

1896 první gramofony na pérový pohon s plechovou troubou

fonograf Columbia

1897 první gramofony v dřevěné skříni

1897 první nahrávací studio a obchod s gramodeskami (USA)

1898 první lisovna gramodesek (Německo) a jejich větší rozšíření

moderní fonograf (Edison)

1899 patentován systém pro barevný film (Kinemacolor)

1900 první gramodeska s etiketou

1900 vynález magnetofonového pásu

1901 první gramodesky s délkou 3 minut záznamu

1901 první komerční fonogramové nahrávky u nás (Apollo Records)

1901 první nahrávka opery (E. Caruso)

1901 první barevný film (Kinemacolor)

1903 první nahrávky českých vojenských kapel

1904 první gramodesky s délkou 4 a 1/2 minuty záznamu

1904 první oboustranné gramodesky

1904 zahájení sériové výroby fonoválců u nás

1906 první pokusný rozhlasový přenos

1913 první barevný film (Quo vadis ?)

1913 první synkopované nahrávky ragtime

klasický gramofon Doric (1905)

1920 první profesionální rozhlasová stanice (KDKA Westinghouse, USA)

1921 první celovečerní film (USA)

1921 250 tisíc rozhlasových přijímačů v USA

1922 zahájení rozhlasového vysílání ve Velké Británii (Writtle) – 1. stát v Evropě

1923 zahájení vysílání Českého rozhlasu – 47 rozhlasových přijímačů u nás – 2. stát v Evropě (!)

1924 první velký nárůst počtu rozhlasových přijímačů u nás

1924 vystoupení prvních hudebníků v Českém rozhlasu

1924 první elektrické nahrávky (Bell Telephone)

1925 první elektrický gramofon

1925 první gramodesky a elektrickými nahrávkami v prodeji (USA)

1925 první vystoupení komiků v Českém rozhlase

1926 první veřejné televizní vysílání předvedl Baird členům Královského ústavu v Londýně

1926 první živé přenosy Českého rozhlasu a vysílání hudby reprodukované z gramodesek

1926 většina nahrávek je již elektrických

1926 první šelakové dlouhohrající gramodesky s délkou 40 minut záznamu

1927 první oficiální obchody s gramodeskami u nás

1928 Bairdův úspěšný televizní přenos přes Atlantik z Velké Británie do USA

1928 první televizního stanice v USA (společnost WGY)

1928 vynález magnetofonu

1929 první televizory v prodeji

1929 první STEREO nahrávka (USA – Stokowski)

1930 u nás již 40 zvukových kin

1930 první přístroj s názvem ‚Televisor‘

moderní elektrický kufříkový gramofon HMV (1931)

1934 téměř 600 rozhlasových stanic v USA a 24 milionů rozhlasových přijímačů

1935 první experimentální rozhlasový přenos na VKV vlnách (FM)

1935 první neoficiální a úspěšné pokusy televizního přenosu u nás

1935 první cívkový magnetofon (AEG)

1936 první sportovní přenos Německé televize (Olympijské hry v Berlíně)

1936 zahájeno pravidelné televizní vysílání ve Velké Británii

1938 první barevný televizní přenos (Velká Británie)

1940 rádio vlastní již 86 % domácností v USA

1941 první STEREO nahrávky na magnetofonový pás (Německo)

1941 první komerční rozhlasová stanice vysílá v USA na FM

1944 byl představen první elektronický barevný TV systém (Telechrome)

1946 první rozšíření televize v USA (prvních 10 tisíc přijímačů)

1946 první pokusný barevný TV přenos v Mexiku

1947 v Austrálii začala vysílat rozhlasová stanice na FM, ale nechytla se

1948 první vinylová LP (Columbia)

1948 první pokusné vysílání Československé televize

1949 první vinylový singl (RCA)

1950 na trh uveden první cívkový páskový magnetofon (Sony)

1950 první větší rozšíření televize v USA (přijímač v 2 % domácností)

1951 první prototyp cívkového videorecorderu

1951 první série LP desek vydaných u nás (Supraphon – Má vlast)

1951 v USA zahájeno barevné TV vysílání – mechanický systém (CBS)

1951 první velké rozšíření televize v USA (přijímač již ve 20 % domácností)

1952 první STEREO nahrávky na magnetofonový pás (USA)

1952 první experimentální stereofonní audio vysílání (Sony)

1953 první veřejné zkušební vysílání televize v ČSSR a Polsku

1953 první česká STEREO nahrávka (film Roucho, demo live)

první české televizory

1953 v USA zahájeno barevné TV vysílání – elektronický systém NTSC (RBA)

1954 zahájení pravidelného vysílání České televize (prvních 3 tisíce přijímačů u nás)

první barevný televizor

1954 první kapesní tranzistorové rádio (Regency TR-1)

1954 zahájení pravidelného nahrávání vážné hudby STEREO (RCA, Decca)

1955 první živý přenos České televize (hokejové utkání)

1955 zahájení rozhlasového vysílání a FM ve Velké Britínii (BBC)

1955 první stereo tuner pro příjem FM v Británii (Leak)

1956 první bezdrátový dálkový TV ovladač (USA)

1956 první stereo LP deska (Frank Sinatra)

1956 první promítání STEREO filmu v ČSSR (kino Květen – Radiopalác)

1956 první komerční videorecorder na světě (ČB záznam) (Ampex)

1956 první barevné živé TV přenosy v USA (Pery Como Show – NBC)

1957 první větší rozšíření televize u nás (přijímač v 2,6 % domácností)

1957 Česká televize vysílá již přes 4 hodiny denně

moderní televizor (1958)

1957 podzim – všeobecné rozšíření STEREO záznamu v hudebním průmyslu USA

1957 podzim – první STEREO gramodesky (demo SP – USA)

1958 jaro – první STEREO gramodesky na prodej (USA)

1958-59 na Kubě (!) TV vysílá po dva roky barevně – elektronický systém NTSC

1958 první kapesní tranzistorové rádio (Sony)

1958 první rádio s FM – VKV (Sony)

1959 první české STEREO nahrávky s populární hudbou)

1959 v USA dochází poprvé k většímu rozmachu rozhlasového FM vysílání

1959 Československý rozhlas zahajuje FM vysílání

1960 v USA a Německu se již zpravidla nahrává stereo

1960 v Japonsku zahájeno barevné TV vysílání – systém NTSC

1960 první tranzistorový televizor na světě (Sony)

1960 první komerční rozhlasová stanice v USA vysílá na FM STEREO (WGFM)

1961 první zahájení příprav na vysílání barevné televize také u nás

1961 první TV přijímače mají dálkové ovládání (USA)

1962 první celotranzistorový videorecorder na světě (RCA)

1962 první česká STEREO gramodeska (Supraphon Demo / A. Borovička: Nejhezčí koutek. Polka. Orchestr Dalibora Brázdy; K. Hála: Bicykl boogie. Karel Vlach se svým orchestrem.)

1962 první český STEREO film (Rusalka) – až do 80. let se však u nás natáčí na dva a více kanálů jen zcela vzácně

1963 první magnetofonové kazety (Philips)

1963 první barevné vysílání v Evropě (Velká Británie, systém PAL)

1963 zahájení barevného TV vysílání ve Velké Británii (systém PAL) a v Mexiku (TNTSC)

1963 první transatlantický televizní přenos

1963 vinylové desky u nás definitivně nahrazují šelakové

1964 FM tunery v Británii s možností připojení externího adaptéru na příjem stereo signálu (Leak 2)

1964 barevný TV přijímač vlastní v USA stále jen 3% domácností

1965 první domácí videorecorder v prodeji (záznam na 60 min, Sony)

1965 první LP desky s populární hudbou u nás (Supraphon)

1965 polovina TV stanic v USA již vysílá pravidelně barevně

1965 zahájeno stálé barevné TV vysílání po celý večer (NBC)

1966 barevné přijímače v USA se prodávají stále více

1966 zahájeno barevné TV vysílání v Kanadě (NTSC)

1966 zahájeno barevné TV vysílání na Filipínách (NTSC)

1966 většina TV stanic v USA již vysílá pravidelně barevně

1966 první komerční stereo FM tunery v Británii (Leak 3)

1967 zahájení barevného TV vysílání v západní Evropě, systém PAL (Velká Británie, Francie, Německo, Nizozemí), systém SECAM (Francie), v Austrálii a Iráku (PAL)

1967 první přenosný videorecorder na světě (Sony)

1967 velká část nahrávek s populární hudbou u nás již STEREO

1968 zahájení barevného TV vysílání v Irsku (PAL)

1969 zahájení barevného TV vysílání ve Skandinávii, NDR, Maďarsku, Rakousku a v Thajsku (PAL), na Taiwanu (NTSC)

1969 první elektronkové počítače

1969 první kazetový magnetofon Sony

1969 arpanet, elitní vojenská síť několika stovek počítačů

1969 počátky rozhlasového vysílání na FM v Turecku

1970 zahájení vysílání také 2. programu České televize

1970 první veřejný barevný TV přenos České televize

1970 zahájení barevného TV vysílání v Dánsku a Hong-Kongu (PAL)

1970 počátky rozhlasového vysílání na FM v Itálii

1971 první magnetofonové kazety u nás

1971 zahájení barevného TV vysílání v Belgii, Jugoslávii a v Číně (PAL)

1972 zahájení barevného TV vysílání ve Španělsku, v Brazílii (PAL) a Ekvádoru (NTSC)

1972 první kazetový videorecorder (Philips)

1972 polovina domácností v USA již vlastní barevný TV přijímač

1972 první předplacená kabelová televize (HBO)

1973 zahájení barevného TV vysílání na Islandu, Novém Zélandu (PAL) a v Africe – Tanzánie, Zanzibar, Mauricius

1973 zahájení barevného TV vysílání v Nigérii

1973 první komerční rozhlasová stanice ve Velké Británii vysílá na FM

1973 první tuzemský barevný TV přijímač – Tesla SECAM+PAL (cena 10 průměrných platů)

1973 zahájenp pravidelné barevné vysílání České televize na II. programu (Slaný – Zpívá Karel Gott)

1974 zahájeno trvalé barevné TV vysílání v Kanadě

1974 zahájeno barevné TV vysílání v KLDR, Singapuru a na blízkém východě (PAL)

1975 zahájeno pravidelné barevné vysílání České televize na I. programu

1975 první komerční rozhlasová stanice v Austrálii vysílá na FM

1975 počátky rozhlasového vysílání na FM na Novém Zélenadu

1975 zahájeno barevné TV vysílání v Austrálii (PAL)

1975 první přenosné kazetové domácí videorekordery na světě – systém Betamax (Sony)

1976 zahájení barevného TV vysílání v Portugalsku a v Pákistánu (PAL)

1977 první přenosné kazetové domácí videorekordery na světě – systém VHS (Philips)

1977 počátky rozhlasového vysílání na FM v Řecku

1977 zahájení barevného TV vysílání v Itálii (PAL)

1978 zahájení pravidelného barevného TV vysílání ve Španělsku, Kazachstánu, v Argentině, ve Vietnamu a v Malajsii (PAL)

1978 první velké rozšíření magnetofonových kazet u nás

1978 v USA poprvé začínají převažovat posluchači, kteří poslouchají rozhlas na FM

1979 první walkmemy na světě v prodeji(Sony)

1979 vynález CD (Philips)

1979 zahájení barevného TV vysílání v Indii a Indonésii (PAL)

1980 zahájení barevného TV vysílání v Bangladéši (PAL)

1980 zahájení barevného TV vysílání v Jižní Korei (NTSC)

1980 zahájení pravidelného barevného TV vysílání v Portugalsku a Malajsii (PAL)

1981 zahájení barevného TV vysílání v Turecku, Albánii, Kambodži, Izraeli, Libanonu, na Kypru (PAL) a ostatních zemích latinské Ameriky

1981 první počítače s OS DOS

1982 první CD v obchodech v Japonsku (Philips – Sony), asi 150 titulů převážně vážné hudby

1982 první CD přehrávač na světě v prodeji (Philips – Sony)

1982 první vyrobené komerční CD – ABBA – The Visitors

1982 první domácí videokamery na trhu – systém Beta (Sony)

1982 zahájení pravidelného barevného TV vysílání v Pákistánu a Indii (PAL)

1983 zahájení barevného TV vysílání v Rumunsku (PAL)

1983 první CD přehrávače a CD v prodeji v Evropě a Americe

1983 CD Karel Gott – Zeichen (Polydor) – jedno z prvních CD v Evropě

1983 první počítačové myši

1983 vynález CD-ROM média (Philips – Sony)

1984 zavedení software MS Excel a World

1984 zahájení barevného TV vysílání v ostatních zemích Afriky

1984 založení internetové sítě, propojení prvního tisíce PC (procesor 12 MHz)

1985 HDD velikosti až 1 MB

1985 verze OS Windows 1

1985 vynález mechaniky CD-ROM

1985 zahájení pravidelného barevného TV vysílání v Kambodži (PAL)

1985 přenosný barevný video projektor (Sony)

1985 vynález domácí videokamery systému Video 8 (Sony)

1985 první digitální videorekordér na světě s přenosovou rychlostí 1GB/s

1986 první videorecorder s možností časového programování záznamu (Sony)

1986 první CD vydané u nás (Supraphon – CD Karel Gott)

1987 ČB monitory bezpečnostních kamer jsou nahrazovány barevnými (USA)

1987 první digitální audio kazety DAT na světě (Sony)

1987 první CD lisované u nás (Supraphon – CD Bedřich Smetana – Má vlast)

1987 barevné televizory začínají u nás ve velkém nahrazovat černobílé

1987 verze operačního systému Windows 2.0

1988 také Sony zavádí vítězný videosystém VHS

1988 první domácí digitální fotoaparát (Sony)

1988 první barevné LCD displeje (Sharp)

1988 první počítače a videa u nás

1988 verze OS Windows 2.1

1989 první počítač s CD ROM mechanikou

1989 internet již propojuje 10 tisíc počítačů na světě

1989 barevné vysílání České televize přechází ze systému SECAM pouze na PAL

1990 zahájení pravidelného barevného TV vysílání v Rumunsku (PAL)

1990 první PC, umožňující vstup ručně psaných údajů

1990 verze OS Windows 3.1 – první komerční úspěch

1990 první výkonnější PC na světě (50 MHz, HDD až 4 MB)

1990 první televizor se širokoúhlou obrazovkou 16:9 na trhu (Sony)

1991 první mobilní sít u nás (EuroTel 0601)

1991 internet již propojuje 100 tisíc počítačů na světě

1991 první počítače s HDD (pevným diskem)

1992 verze operačního systému Windows 3.2

1992 internet již propojuje 1 milion počítačů na světě

1992 verze OS Windows 3.1 – první komerční úspěch

1992 první přenosný CD-ROM přehrávač na trhu – disckman (USA – Sony)

1992 první webové stránky wwww na světě

1992 první připojení na internet v ČR

1992 zahájen vývoj LCD monitorů (Sony)

1993 první MiniDisc na světě (přenosný nahrávací přístroj, přehrávač a přehrávač)

1993 první připojení na internet u nás

1994 připojení VŠ na internet u nás

1994 již 400 webových stránek u nás

1994 první PlayStation, 32 bitový herní systém (Sony)

1994 první výkonnější PC na světě (50-66 MHz, HDD 240-850 MB)

1995 verze OS Windows 95 s možností přímého připojení na internet

1995 první internetové prohlížeče IE a Netscape

1995 první velkoplošné Plasma obrazovky (Sony)

1995 první DVD disky na světě (Sony)

1995 počátky rozvoje českého internetu

1995 nový systém Windows ’95 na trhu

1995 první domácí digitální videokamera na světě (Sony)

1996 internet se stává otevřenou a komerční sítí pro veřejnost

1996 u nás se vydávají sériově už pouze CD

1996 zavedení mobilní sítě GSM u nás

1996 první DVD na trhu v Japonsku

1996 internet se na světě stává veřejnou komerční sítí

1997 první DVD na trhu ve světě

1997 první český internetový vyhledávač – Seznam.cz

1997 na internet u nás připojeno již 22 000 PC

1997 první plasma obrazovky na trhu

1998 verze OS Windows 98 s podporou USB, IE

1998 verze OS Windows 98SE s WMP

1998 USA a Velká Británie zahajují digitální TV vysílání

1999 zavádění USB konektorů

1999 masové rozšíření internetu ve Velké Británii

1999 první větší rozšíření uživatelů internetu (zvláštní int. tarif) a mobilů u nás

2000 verze OS Windows 2000 a Millenium – poslední pro DOS

2002 velké rozšíření uživatelů internetu u nás

2001 verze OS Windows XP

2003 výrazně výkonnější PC na trhu

2005 vysokorychlostní internet (ADSL) začíná u nás hromadně nahrazovat dial up

2006 kapesní mp3 přehrávače nahrazují zastaralé discmany

2006 první internetová televize u nás (Telefonica)

2006 LCD monitory u nás hromadně nahrazují klasické monitory

2006 první chytré mobilní telefony (iPhone a Android)

2007 verze OS Windows Vista – nekompatibilní, neúspěšné

2007 LCD televizory u nás hromadně nahrazují klasické televizory

2009 blue-ray disky se začínají výrazněji prosazovat

2009 verze OS Windows 7

2010 první televizory s třírozměrným obrazem u nás v prodeji

2012 verze OS Windows 8 (nekompatibilní, neúspěšné)

2012 verze OS Windows 8.1

2015 verze OS Windows 10

2021 verze OS Windows 11